http://www.rssboard.org/rss-specification “Balkanawtoulag” önümçilik birleşigi https://balkanawtoulag.com.tm/ “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Balkanawtoulag” önümçilik birleşigi www.balkanawtoulag.com.tm https://balkanawtoulag.com.tm/rss https://balkanawtoulag.com.tm/themes/bauto/assets/images/site/logo-balkan-awto.png tm-tm Türkmenistan Russiýanyň günorta sebite geçelgesi hökmünde çykyş eder Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň netijesinde ýakyn ...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/308 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/308 2023-02-04
Daşoguz welaýatynyň ulag infrastrukturasy depginli kämilleşýär Geçen ýylda Daşoguz welaýatynda amala aşyrylan ýolagçy we ýük gatnawlarynyň mukdary görnetin ýokarla...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/307 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/307 2023-02-03
Awtoulag akkumulýatorlarynyň ýerli önümçiliginiň depgini artýar Türkmenistanda daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň ornuny tutýan özboluşly önümçilik awtoulag...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/306 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/306 2023-02-02
Türkmenistanyň Astrahanadaky logistika merkezini açmak üçin ýene bir möhüm ädim ädildi Türkmen-rus işewür forumynyň netijesinde Astrahan sebitiniň portunyň ýörite ykdysady zolagynda Türkm...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/305 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/305 2023-01-31
«Balkan» gämigurluşyk we abatlaýyş zawody» AGPJ-niň mümkinçilikleri artdyrylar Hökümetiň penşenbe güni Mary welaýatynda geçirilen göçme mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabine...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/304 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/304 2023-01-30
Astrahanda Arkadag şäheri tanyşdyryldy Astrahan döwlet uniwersitetinde (ADU) Ahal welaýatynda gurulýan Arkadag şäheriniň tanyşdyryş dabaras...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/303 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/303 2023-01-28
«Uzawto motors» Türkmenistandan üstaşyr ýük ugratdy «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenbaşy Halkara deňiz ...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/302 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/302 2023-01-27
Rus kompaniýasy Türkmenistandan deňiz arkaly ýükleri daşamaga gyzyklanma bildirýär Russiýanyň iň gadymy ulag we logistika kompaniýalarynyň biri türkmen portlary bilen gämi gatnaw gull...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/301 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/301 2023-01-26
Türkmenistan 2023-nji ýylda-da Owganystanyň demirgazyk welaýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpjün eder Aşgabatda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy we Owganystanyň «Da Afghanistan Bre...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/300 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/300 2023-01-25
Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýlip yglan edildi Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly ...

]]>
https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/299 https://balkanawtoulag.com.tm/news-detail/299 2023-01-24