Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Annaýew köçesi 95, jaý 81
HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
Balkanautoulag_logo


Sargytlar

Üns beriň!

Edara-kärhanalaryň we raýatlaryň dykgatyna! Býujetden sarp edijilere awtomobil ulaglary bilen ýükleri daşamak hyzmaty boýunça nyrhlar 2020-nji ýylyň fewral aýynyň 1-den güýje giren № 17/2-2020 NYRHNAMA esasynda amala aşyrylýar. Sargytlar azyndan 24 sagat öňünden edilmelidir.

* - setirler, hökman doly bolmaly.