Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Annaýew köçesi 95, jaý 81
HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
Balkanautoulag_logo
«Balkanawtoulag» önümçilik birleşigi
«Balkanawtoulag» önümçilik birleşigi
«Balkanawtoulag» önümçilik birleşigi
Biz barada

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Balkanawtoulag” önümçilik birleşigi “Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň kanuny hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralyndaky 653-nji Permany we 1634-nji kararyna, “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň 2020-nji ýylyň 8-nji fewralyndaky 01-Ö belgili buýrugyna laýyklykda gaýtadan resmileşdirildi.

Birleşik öz işinde doly hojalyk hasaplaşygy, öz-özüni maliýeleşdirmek we öz-özüni dolandyrmak ýörelgesine esaslanýar.

Birleşik ýuridiki şahyslara degişli bolan hukuklardan, “Kärhanalar hakynda...

Biziň üstünligimiz sanlarda
0

Hyzmat edýän awtoulaglaryň sany

0

Ýyl iş tejribesi

0

Bilelikde işleýän kärhanalarymyz

Hyzmatlar
ÝOLAGÇYLARY ŞÄHERARA UGURLAR BOÝUNÇA GATNATMAK
ÝOLAGÇYLARY ŞÄHERARA UGURLAR BOÝUNÇA GATNATMAK
ÝÜK AWTOULAGLARYNDA DÜRLI ÝÜKLERI DAŞAMAK
ÝÜK AWTOULAGLARYNDA DÜRLI ÝÜKLERI DAŞAMAK
TAKSI AWTOULAGLARYNDA ÝOLAGÇY GATNATMAK
TAKSI AWTOULAGLARYNDA ÝOLAGÇY GATNATMAK
AWTOULAGLARY ABATLAMAK WE OLARA TEHNIKI TAÝDAN HYZMAT
AWTOULAGLARY ABATLAMAK WE OLARA TEHNIKI TAÝDAN HYZMAT
Dowamy
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistan ― BAE işewürlik maslahatyna gatnaşdy
23.11.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistan ― BAE işewürlik maslahatyna gatnaşdy
Türkmenistan ýükleri öz üstünden geçirmek mümkinçiligini giňeltdi
22.11.2022
Türkmenistan ýükleri öz üstünden geçirmek mümkinçiligini giňeltdi
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler
21.11.2022
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammiti geçiriler
Türkmenbaşy şäherinde deňiz arkaly ýolagçylyk üçin petekler onlaýn satylýar
19.11.2022
Türkmenbaşy şäherinde deňiz arkaly ýolagçylyk üçin petekler onlaýn satylýar